La Liga Son (Valencia): Batshuayi Los Che ikinci şans için ayarla

0
4

Michy Batshuayi, sessizliklerini Chelsea’nin Valencia kredisinden erken bir dönüş yapabildiğine dair raporları kırdı.

Belçikalı grevci, bu yaz Mestalla’ya bir yıllık bir krediyle geldi ama İspanyol tarafının formuyla eşleşti – tutarlılık bulamadı.

Talk, Batshuayi’nin kredi anlaşmasını kısa bir süre önce kesen Los Che’yi ele geçirdi, ancak artık saldırgan tarafından yıkıldı.

Gazetecilere verdiği demeçte, “Valencia’dan ayrılışımın söylentileri sadece söylentilerdir” dedi.

“Kulübün herhangi bir sorunu yok ve koçla güçlü bir anlayışa sahibim.”

Kangin Lee kıdemli nokta için ayarla

";var c=a.firstChild.firstChild;a.innerHTML="";return!c.parentElement});_.Td=function(a,c){a.src=_.Bd(c);(c=_.ed())&&a.setAttribute("nonce",c)}; var Zd,ce,de,ke,le,ee;_.Wd=function(a){return a?new _.Ud(_.Vd(a)):gd||(gd=new _.Ud)};_.Xd=function(a,c){return _.n(c)?a.getElementById(c):c};_.Yd=function(a,c){return(c||window.document).getElementsByTagName(String(a))};_.$d=function(a,c){_.qd(c,function(c,e){c&&"object"==typeof c&&c.Lb&&(c=c.vb());"style"==e?a.style.cssText=c:"class"==e?a.className=c:"for"==e?a.htmlFor=c:Zd.hasOwnProperty(e)?a.setAttribute(Zd[e],c):_.bd(e,"aria-")||_.bd(e,"data-")?a.setAttribute(e,c):a[e]=c})}; Zd={cellpadding:"cellPadding",cellspacing:"cellSpacing",colspan:"colSpan",frameborder:"frameBorder",height:"height",maxlength:"maxLength",nonce:"nonce",role:"role",rowspan:"rowSpan",type:"type",usemap:"useMap",valign:"vAlign",width:"width"};_.be=function(a){return a?_.ae(a):window};_.ae=function(a){return a.parentWindow||a.defaultView};_.M=function(a,c,d){return ce(window.document,arguments)}; ce=function(a,c){var d=String(c[0]),e=c[1];if(!sd&&e&&(e.name||e.type)){d=["<",d];e.name&&d.push(' name="',_.pd(e.name),'"');if(e.type){d.push(' type="',_.pd(e.type),'"');var f={};_.Va(f,e);delete f.type;e=f}d.push(">");d=d.join("")}d=a.createElement(d);e&&(_.n(e)?d.className=e:_.r(e)?d.className=e.join(" "):_.$d(d,e));2=a.keyCode)a.keyCode=-1}catch(c){}}; var Ce;_.ze="closure_listenable_"+(1E6*Math.random()|0);_.Ae=function(a){return!(!a||!a[_.ze])};Ce=0;var De;De=function(a,c,d,e,f){this.listener=a;this.b=null;this.src=c;this.type=d;this.capture=!!e;this.Fd=f;this.key=++Ce;this.Oc=this.vd=!1};_.Ee=function(a){a.Oc=!0;a.listener=null;a.b=null;a.src=null;a.Fd=null};_.Fe=function(a){this.src=a;this.b={};this.f=0};_.Fe.prototype.add=function(a,c,d,e,f){var g=a.toString();a=this.b[g];a||(a=this.b[g]=[],this.f++);var h=Ge(a,c,e,f);-1d.keyCode||void 0!=d.returnValue)){a:{var f=!1;if(0==d.keyCode)try{d.keyCode=-1;break a}catch(h){f=!0}if(f||void 0==d.returnValue)d.returnValue=!0}d=[];for(f=c.b;f;f=f.parentNode)d.push(f);a=a.type;for(f=d.length-1;!c.f&&0<=f;f--){c.b=d[f];var g=Ve(d[f],a,!0,c);e=e&&g}for(f=0;!c.f&&f>>0);_.Me=function(a){if(_.za(a))return a;a[We]||(a[We]=function(c){return a.handleEvent(c)});return a[We]};

}catch(e){_._DumpException(e)} try{ _.Xe=function(a,c,d){return 2>=arguments.length?Array.prototype.slice.call(a,c):Array.prototype.slice.call(a,c,d)};_.P=function(){_.G.call(this);this.Kb=new _.Fe(this);this.tg=this;this.Ie=null};_.v(_.P,_.G);_.P.prototype[_.ze]=!0;_.k=_.P.prototype;_.k.Vc=function(){return this.Ie};_.k.Cc=function(a){this.Ie=a};_.k.addEventListener=function(a,c,d,e){_.O(this,a,c,d,e)};_.k.removeEventListener=function(a,c,d,e){_.Se(this,a,c,d,e)}; _.k.dispatchEvent=function(a){var c,d=this.Vc();if(d)for(c=[];d;d=d.Vc())c.push(d);d=this.tg;var e=a.type||a;if(_.n(a))a=new _.we(a,d);else if(a instanceof _.we)a.target=a.target||d;else{var f=a;a=new _.we(e,d);_.Va(a,f)}f=!0;if(c)for(var g=c.length-1;!a.f&&0<=g;g--){var h=a.b=c[g];f=h.Gc(e,!0,a)&&f}a.f||(h=a.b=d,f=h.Gc(e,!0,a)&&f,a.f||(f=h.Gc(e,!1,a)&&f));if(c)for(g=0;!a.f&&ga.f&&(a.f++,c.next=a.b,a.b=c)}; var cf=function(a){_.l.setTimeout(function(){throw a;},0)},df,ef=function(){var a=_.l.MessageChannel;"undefined"===typeof a&&"undefined"!==typeof window&&window.postMessage&&window.addEventListener&&!_.w("Presto")&&(a=function(){var a=window.document.createElement("IFRAME");a.style.display="none";a.src="";window.document.documentElement.appendChild(a);var c=a.contentWindow;a=c.document;a.open();a.write("");a.close();var d="callImmediate"+Math.random(),e="file:"==c.location.protocol?"*":c.location.protocol+ "//"+c.location.host;a=(0,_.u)(function(a){if(("*"==e||a.origin==e)&&a.data==d)this.port1.onmessage()},this);c.addEventListener("message",a,!1);this.port1={};this.port2={postMessage:function(){c.postMessage(d,e)}}});if("undefined"!==typeof a&&!_.Wa()){var c=new a,d={},e=d;c.port1.onmessage=function(){if(_.ua(d.next)){d=d.next;var a=d.Xe;d.Xe=null;a()}};return function(a){e.next={Xe:a};e=e.next;c.port2.postMessage(0)}}return"undefined"!==typeof window.document&&"onreadystatechange"in window.document.createElement("SCRIPT")? function(a){var c=window.document.createElement("SCRIPT");c.onreadystatechange=function(){c.onreadystatechange=null;c.parentNode.removeChild(c);c=null;a();a=null};window.document.documentElement.appendChild(c)}:function(a){_.l.setTimeout(a,0)}}; var ff=function(){this.f=this.b=null},hf=new af(function(){return new gf},function(a){a.reset()});ff.prototype.add=function(a,c){var d=hf.get();d.set(a,c);this.f?this.f.next=d:this.b=d;this.f=d};ff.prototype.remove=function(){var a=null;this.b&&(a=this.b,this.b=this.b.next,this.b||(this.f=null),a.next=null);return a};var gf=function(){this.next=this.scope=this.b=null};gf.prototype.set=function(a,c){this.b=a;this.scope=c;this.next=null};gf.prototype.reset=function(){this.next=this.scope=this.b=null}; var nf=function(a,c){jf||kf();lf||(jf(),lf=!0);mf.add(a,c)},jf,kf=function(){if(_.l.Promise&&_.l.Promise.resolve){var a=_.l.Promise.resolve(void 0);jf=function(){a.then(of)}}else jf=function(){var a=of;!_.za(_.l.setImmediate)||_.l.Window&&_.l.Window.prototype&&!_.w("Edge")&&_.l.Window.prototype.setImmediate==_.l.setImmediate?(df||(df=ef()),df(a)):_.l.setImmediate(a)}},lf=!1,mf=new ff,of=function(){for(var a;a=mf.remove();){try{a.b.call(a.scope)}catch(c){cf(c)}bf(hf,a)}lf=!1}; _.pf=function(a){a.prototype.$goog_Thenable=!0};_.qf=function(a){if(!a)return!1;try{return!!a.$goog_Thenable}catch(c){return!1}};var tf,yf,Cf,Af,Ff,Ef,Gf;_.sf=function(a,c){this.b=0;this.B=void 0;this.o=this.f=this.j=null;this.A=this.w=!1;if(a!=_.wa)try{var d=this;a.call(c,function(a){rf(d,2,a)},function(a){rf(d,3,a)})}catch(e){rf(this,3,e)}};tf=function(){this.next=this.context=this.f=this.j=this.b=null;this.o=!1};tf.prototype.reset=function(){this.context=this.f=this.j=this.b=null;this.o=!1};var uf=new af(function(){return new tf},function(a){a.reset()}),vf=function(a,c,d){var e=uf.get();e.j=a;e.f=c;e.context=d;return e}; _.sf.prototype.then=function(a,c,d){return _.wf(this,_.za(a)?a:null,_.za(c)?c:null,d)};_.pf(_.sf);_.sf.prototype.cancel=function(a){0==this.b&&nf(function(){var c=new _.xf(a);yf(this,c)},this)};yf=function(a,c){if(0==a.b)if(a.j){var d=a.j;if(d.f){for(var e=0,f=null,g=null,h=d.f;h&&(h.o||(e++,h.b==a&&(f=h),!(f&&1=a||96<=a&&106>=a||65<=a&&90>=a||(_.ib||_.fb)&&0==a)return!0;switch(a){case 32:case 43:case 63:case 64:case 107:case 109:case 110:case 111:case 186:case 59:case 189:case 187:case 61:case 188:case 190:case 191:case 192:case 222:case 219:case 220:case 221:case 163:return!0;default:return!1}};_.kg=function(a){if(_.hb)a=mg(a);else if(_.jb&&_.ib)switch(a){case 93:a=91}return a}; mg=function(a){switch(a){case 61:return 187;case 59:return 186;case 173:return 189;case 224:return 91;case 0:return 224;default:return a}}; var pg;_.og=function(a,c,d){if(_.n(c))(c=_.ng(a,c))&&(a.style[c]=d);else for(var e in c){d=a;var f=c[e],g=_.ng(d,e);g&&(d.style[g]=f)}};pg={};_.ng=function(a,c){var d=pg[c];if(!d){var e=_.$f(c);d=e;void 0===a.style[e]&&(e=(_.ib?"Webkit":_.hb?"Moz":_.x?"ms":_.eb?"O":null)+ag(e),void 0!==a.style[e]&&(d=e));pg[c]=d}return d};_.qg=function(a,c){var d=_.Vd(a);return d.defaultView&&d.defaultView.getComputedStyle&&(a=d.defaultView.getComputedStyle(a,null))?a[c]||a.getPropertyValue(c)||"":""}; _.rg=function(a,c){return _.qg(a,c)||(a.currentStyle?a.currentStyle[c]:null)||a.style&&a.style[c]};_.tg=function(a,c,d){if(c instanceof _.Rf){var e=c.x;c=c.b}else e=c,c=d;a.style.left=_.sg(e,!1);a.style.top=_.sg(c,!1)};_.ug=function(a){a=a?_.Vd(a):window.document;return!_.x||_.zb(9)||_.Vf(_.Wd(a).b)?a.documentElement:a.body}; _.vg=function(a){try{var c=a.getBoundingClientRect()}catch(d){return{left:0,top:0,right:0,bottom:0}}_.x&&a.ownerDocument.body&&(a=a.ownerDocument,c.left-=a.documentElement.clientLeft+a.body.clientLeft,c.top-=a.documentElement.clientTop+a.body.clientTop);return c};_.wg=function(a){var c=_.Vd(a),d=new _.Rf(0,0),e=_.ug(c);if(a==e)return d;a=_.vg(a);c=_.Yf(_.Wd(c).b);d.x=a.left+c.x;d.b=a.top+c.b;return d}; _.xg=function(a,c,d){if(c instanceof _.Sf)d=c.height,c=c.width;else if(void 0==d)throw Error("w");a.style.width=_.sg(c,!0);a.style.height=_.sg(d,!0)};_.sg=function(a,c){"number"==typeof a&&(a=(c?Math.round(a):a)+"px");return a};_.zg=function(a){var c=_.yg;if("none"!=_.rg(a,"display"))return c(a);var d=a.style,e=d.display,f=d.visibility,g=d.position;d.visibility="hidden";d.position="absolute";d.display="inline";a=c(a);d.display=e;d.position=g;d.visibility=f;return a}; _.yg=function(a){var c=a.offsetWidth,d=a.offsetHeight,e=_.ib&&!c&&!d;return _.ua(c)&&!e||!a.getBoundingClientRect?new _.Sf(c,d):(a=_.vg(a),new _.Sf(a.right-a.left,a.bottom-a.top))};_.Ag=function(a,c){a.style.display=c?"":"none"};_.Bg=_.hb?"MozUserSelect":_.ib||_.fb?"WebkitUserSelect":null;

}catch(e){_._DumpException(e)} try{ var Cg,Eg;Cg=function(a,c,d,e){Array.prototype.splice.apply(a,_.Xe(arguments,1))};_.Dg=function(a){return null==a?"":String(a)};Eg=function(a,c){return null!==a&&c in a?a[c]:void 0};_.Fg=function(){};_.xa(_.Fg);_.Fg.prototype.b=0;_.Gg=function(a){return":"+(a.b++).toString(36)};var Hg,Kg,Lg;_.R=function(a){_.P.call(this);this.j=a||_.Wd();this.$=Hg;this.W=null;this.Fa=!1;this.b=null;this.L=void 0;this.D=this.A=this.f=this.w=null;this.va=!1};_.v(_.R,_.P);_.R.prototype.Da=_.Fg.ma();Hg=null;_.Ig=function(a){return a.W||(a.W=_.Gg(a.Da))};_.R.prototype.F=function(){return this.b};_.Jg=function(a){a.L||(a.L=new _.eg(a));return a.L}; Kg=function(a,c){if(a==c)throw Error("x");var d;if(d=c&&a.f&&a.W){d=a.f;var e=a.W;d=d.D&&e?Eg(d.D,e)||null:null}if(d&&a.f!=c)throw Error("x");a.f=c;_.R.H.Cc.call(a,c)};_.R.prototype.Cc=function(a){if(this.f&&this.f!=a)throw Error("y");_.R.H.Cc.call(this,a)};_.R.prototype.vc=function(){this.b=this.j.createElement("DIV")};_.R.prototype.kb=function(a){Lg(this,a)};Lg=function(a,c,d){if(a.Fa)throw Error("z");a.b||a.vc();c?c.insertBefore(a.b,d||null):a.j.b.body.appendChild(a.b);a.f&&!a.f.Fa||a.Ba()}; _.Mg=function(a,c){if(a.Fa)throw Error("z");if(c){a.va=!0;var d=_.Vd(c);a.j&&a.j.b==d||(a.j=_.Wd(c));a.hc(c);a.Ba()}else throw Error("A");};_.k=_.R.prototype;_.k.hc=function(a){this.b=a};_.k.Ba=function(){this.Fa=!0;_.Ng(this,function(a){!a.Fa&&a.F()&&a.Ba()})};_.k.Qa=function(){_.Ng(this,function(a){a.Fa&&a.Qa()});this.L&&_.ig(this.L);this.Fa=!1}; _.k.O=function(){this.Fa&&this.Qa();this.L&&(this.L.ka(),delete this.L);_.Ng(this,function(a){a.ka()});!this.va&&this.b&&_.he(this.b);this.f=this.w=this.b=this.D=this.A=null;_.R.H.O.call(this)}; _.k.nc=function(a,c,d){if(a.Fa&&(d||!this.Fa))throw Error("z");if(0>c||c>_.Og(this))throw Error("B");this.D&&this.A||(this.D={},this.A=[]);if(a.f==this){var e=_.Ig(a);this.D[e]=a;_.te(this.A,a)}else{e=this.D;var f=_.Ig(a);if(null!==e&&f in e)throw Error("e`"+f);e[f]=a}Kg(a,this);Cg(this.A,c,0,a);a.Fa&&this.Fa&&a.f==this?(d=this.b,c=d.childNodes[c]||null,c!=a.F()&&d.insertBefore(a.F(),c)):d?(this.b||this.vc(),c=_.Pg(this,c+1),Lg(a,this.b,c?c.b:null)):this.Fa&&!a.Fa&&a.b&&a.b.parentNode&&1==a.b.parentNode.nodeType&& a.Ba()};_.Og=function(a){return a.A?a.A.length:0};_.Pg=function(a,c){return a.A?a.A[c]||null:null};_.Ng=function(a,c,d){a.A&&(0,_.Ha)(a.A,c,d)};_.R.prototype.removeChild=function(a,c){if(a){var d=_.n(a)?a:_.Ig(a);a=this.D&&d?Eg(this.D,d)||null:null;if(d&&a){var e=this.D;d in e&&delete e[d];_.te(this.A,a);c&&(a.Qa(),a.b&&_.he(a.b));Kg(a,null)}}if(!a)throw Error("C");return a};

}catch(e){_._DumpException(e)} try{ var Rg;_.Qg=function(a,c){var d=a.length-c.length;return 0<=d&&a.indexOf(c,d)==d};Rg=function(a){if(a.classList)return a.classList;a=a.className;return _.n(a)&&a.match(/\S+/g)||[]};_.S=function(a,c){return a.classList?a.classList.contains(c):_.Ma(Rg(a),c)};_.T=function(a,c){a.classList?a.classList.add(c):_.S(a,c)||(a.className+=0a}; _.fh=function(a){var c;if((c="A"==a.tagName||"INPUT"==a.tagName||"TEXTAREA"==a.tagName||"SELECT"==a.tagName||"BUTTON"==a.tagName?!a.disabled&&(!dh(a)||eh(a)):dh(a)&&eh(a))&&_.x){var d;!_.za(a.getBoundingClientRect)||_.x&&null==a.parentElement?d={height:a.offsetHeight,width:a.offsetWidth}:d=a.getBoundingClientRect();a=null!=d&&0d||c)e=!0,d--;var f=a.length-d;if(e!=!_.S(this.Da,"gb_8a")||f!=this.R.children){_.V(this.Da,"gb_8a",!e);if(e)for(;this.R.firstChild;)this.R.removeChild(this.R.firstChild);Ui(this,a,d);e?this.$.j(window.document.body,Ii,this.Cb,!0,this):this.$.Ha(window.document.body,Ii,this.Cb,!1,this)}}}; var Ui=function(a,c,d){c=(0,_.Ia)(c,function(a){return _.S(a,"gb_Ue")?(Vi(this,a),!1):!0},a);for(var e=0;e=d?Vi(a,f):_.U(f,"gb_8a")}},Vi=function(a,c){_.T(c,"gb_8a");var d=_.fe("LI");_.Sg(d,["gb_Ae","gb_wc","gb_Cc"]);_.Jh(d,!0);_.Xg(a.$,d,Si(c));var e=_.M("A","gb_zc");d.appendChild(e);var f=_.M("SPAN","gb_Ac");e.appendChild(f);e=c.b?c.getAttribute("aria-label"):c.title;_.je(f,e);e=!1;_.S(c,"gb_Nf")&&(e=!0);var g,h=c.children[0];e?g=h.children[0].children[0].src:c.b?g="https://www.gstatic.com/images/icons/material/system/1x/search_black_24dp.png": g=h.src;a.w=_.M("IMG");_.Sg(a.w,["gb_Bc","gb_Be"]);a.w.setAttribute("src",g);f.parentNode&&f.parentNode.insertBefore(a.w,f);a.R.appendChild(d)};X.prototype.Cb=function(a){!_.S(this.S,"gb_8a")&&a.target instanceof window.Node&&("keydown"==a.type?27==a.keyCode&&(a.preventDefault(),a.stopPropagation(),_.T(this.S,"gb_8a"),this.F().focus()):_.ie(this.S,a.target)||("touchstart"==a.type&&(a.preventDefault(),a.stopPropagation()),_.T(this.S,"gb_8a")))}; X.prototype.Pb=function(){Hi(this,this.D.b);this.b&&_.Wi(this,this.b.Ob(),!1);this.dispatchEvent("ffc")};_.Wi=function(a,c,d){a.b&&(ri(a.b)&&(c=!1),a=window.document.body,_.V(a,"gb_we",c),_.V(a,"gb_ve",d))};X.prototype.Rb=function(){_.Wi(this,!0,!0)};X.prototype.Qb=function(){_.Wi(this,!1,!0)};X.prototype.Sb=function(){var a=this.b.b;ri(this.b)?_.Q("gb_re",void 0).appendChild(a):this.j.appendChild(a)};_.Pi=function(a){return!!a.b&&(a.va?_.S(a.A,"gb_fe"):a.A.parentNode!=a.o)}; X.prototype.J=function(a){var c=!1;switch(a){case "back":this.V=!0;ti(this.b);si(this.b,"back");c=!0;break;case "close":this.V=!0;ti(this.b);si(this.b,"close");c=!0;break;case "default":this.V=!1;Oi(this,this.D.b)||this.Vb?(this.b&&!this.b.sa("menu")&&(ti(this.b),si(this.b,"menu")),c=!0):(this.b&&this.b.sa("back")&&ti(this.b),this.b&&this.b.sa("menu")?(a=this.b,a.close(),_.T(a.F(),"gb_8a"),ui(a.A)&&_.U(a.F(),"gb_mc")):(a=_.Q("gb_ic",this.j))&&_.T(a,"gb_8a"),c=!1);break;case "none":this.V=!0,ti(this.b), c=!1}null!=this.B&&_.V(this.B,"gb_Je",c)};var Oi=function(a,c){var d="gb_Wa"==c;c="gb_Rd"==c;var e=_.H(_.B(a.f,5),!1),f=_.H(_.B(a.f,2),!1);return!(_.H(_.B(a.f,10),!1)||a.ya)&&f&&(d||c&&(e||a.N))};X.prototype.getHeight=function(){return this.j.offsetHeight};_.Ri=function(a){var c=a.getHeight()+"px";a.lb!=c&&(a.lb=c,a.Eb&&(a.Eb.style.height=c),a.dispatchEvent("resize"))};X.prototype.Xb=function(){this.P&&_.Ri(this)}; X.prototype.Va=function(){if(!this.P){var a=_.fe("DIV");_.Sg(a,["gb_Ud","gb_je"]);Xi(a,Ki(this));a.style.backgroundColor=this.Oa();this.M.push(a);var c=this.o;c.parentNode&&c.parentNode.insertBefore(a,c.nextSibling);this.P=a}return this.P};X.prototype.Zb=function(){_.he(this.P);this.P=null;_.Ri(this)};_.Yi=function(a,c){a.o&&a.o.appendChild(c)};X.prototype.Wd=function(a){for(var c=0;cc)throw Error("Q");a.nb=c},Ni=function(a){null!=a.B&&("gb_Wa"==a.D.b?_.og(a.B,"min-width",""):null!=a.nb&&_.og(a.B,"min-width",a.nb+"px"))};X.prototype.Ga=function(a){_.V(_.Q("gb_bc",this.o),"gb_8a",!a)}; var Ji=function(a,c){a.G&&(null!=a.B&&_.V(a.B,"gb_6d",c),null!=a.T&&_.V(a.T,"gb_8a",c||!a.N))};X.prototype.Rc=function(a){if(a){var c=_.Q("gb_Aa");null!=c&&_.vh(c,a);_.K.ma().j.then(function(c){c.Yf(a)})}}; var Zi;var $i=_.Q("gb_Va"); if(null==$i)Zi=null;else{var aj=_.F(_.xc,xh,6)||new xh,bj=new X($i,aj,_.L,_.Q("gb_Od"));_.p("gbar.P",X,void 0);X.prototype.pa=X.prototype.getHeight;X.prototype.pb=X.prototype.tj;X.prototype.pc=X.prototype.Wd;X.prototype.pd=X.prototype.Sc;X.prototype.pe=X.prototype.Va;X.prototype.pf=X.prototype.Xb;X.prototype.pg=X.prototype.Zb;X.prototype.ph=X.prototype.dh;X.prototype.pi=X.prototype.ha;X.prototype.pj=X.prototype.Tc;X.prototype.pk=X.prototype.Ga;X.prototype.pl=X.prototype.Rc;X.prototype.pm=X.prototype.J; X.prototype.pn=X.prototype.Oa;X.prototype.po=X.prototype.sj;_.Ye(_.K.ma().f,bj);Zi=bj}_.Y=Zi;

}catch(e){_._DumpException(e)} try{ var cj=window.document.querySelector(".gb_gb .gb_b");cj&&_.Sc(_.Hc,cj,"click"); }catch(e){_._DumpException(e)} try{ (function(){for(var a=window.document.querySelectorAll(".gb_ec"),c=0;c

Google apps
Main menu

Incheon doğumlu Lee, 2011'de İspanya'ya geldi ve Valensiya'nın gençlik kurumu Paterna'ya katıldı ve La Liga'nın en sıcak genç yeteneklerinden biri olmaya itti.

Valensiya'nın bu mevsimde tutarlılığı sağlamak için mücadele etmesiyle, şimdi genç Koreli bir şansın verilmesi için zaman olabilirdi.

Gabriel Paulista aralarında büyüler

Brezilya merkez bankası Perşembe günü antrenmanda baş dönmesi yaşadı ve artık bu haftasonu oyununu kaçıracak.

Casany tarafından değerlendirilen eski Arsenal adamı önümüzdeki birkaç yıl boyunca uyarıcı bir oyuncu olacak.

Bu arada, Brezilyalı stoper Neto antrenmanda kafa vurduktan sonra hazır olacak.

BJK Ankaragücü -Ankaragücü Beşiktaş canlı izle -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here