A

0
5

19 yaşındayken, Kylian Mbappé zaten küçük bir şirket, ebeveynleri tarafından yönetilen bir Sociedad Anónima (SA), dünyadaki en umut verici oyuncunun imajını ve kontratlarını yöneten çok az kişi olan bir aile şirketi. futbol panorama

Diğer oyuncuların bir danışmanlar, temsilciler ve asistanlar ordusu tarafından kuşatıldığı yerlerde, Mbappé ebeveynleri ve spor alanında uzmanlaşmış bir Parisli avukatın oluşturduğu küçük bir yapı oluşturdu . Paris Saint Germain saldırganının anlaşmasının (PSG) kalbine kimse giremez.

Sonuç olarak, görüntünüz milimetreye kadar ölçülen maksimum ayrıntıya göre yansıtılır. Mbappé işi, kısa sürede yüksek performans elde etmek için tasarlanmamıştır, altın yumurtayı en son veren kazığı, geleceğin körü körüne inanmak üzere programlanmıştır.

Öncülün kayıtlarını kırmaya çoktan alışmış olan dünya şampiyonu, onu şerefine götürmesi gereken atıştırmalıkları sabırla çiğniyor. Çatısında dörtnala koşan gallops, çevresinin kariyerine empoze ettiği parsimoni ile tezat oluşturur. Diğer oyuncuların medya aşırı maruz kalma uzak.

Mbappé bir aile başlangıcıdır. Uzun zamandır futbolcunun doğduğu ve büyüdüğü Paris’in kuzeydoğusundaki işçi kemerinin yurt kenti Bondy’nin sporundan sorumlu olan Kamerunlu kökenli babası Wilfried, futbol tarafına bakıyor . Ona 15 yıl boyunca Monaco’ya eşlik etti ve derhal, 2017’de PSG için 180 milyon euro karşılığında imza atmasını ve Real Madrid’den gelen siren şarkılarını görmezden gelmesini tavsiye eden kişi buydu.

Cabil kökenli, eski hentbol oyuncusu olan annesi Fayza, avukat Delphine Verheyden ile çalışmaktadır . Ayrıca iki sezon önce inşa ettiği genç, sakin, alçakgönüllü, mantıklı ve sakin bir adamın imajını koruyan grevciyi de yakından takip ediyor, ünlü oldu.

Üçüncüsü bir multimilyoner iş ve bir başarı görüntüsü yol açar. Şimdiye kadar geleceği ümit verici bir gelecek, oyuncu, futbol özlerinin kavanozunu ortaya çıkarmaya devam ediyor. En iyi örnek, bir İsviçre saatçisiyle Usain Bolt’un şimdiye kadar sahip olduğu bir markanın imgesine dönüştürmek için imzalanan son sözleşmedir.

Verheyden, medyanın haberine göre, Mbappé’nin sözleşmeden en az bir milyon avroyu aşacak şekilde faydalanabileceği faydalarını inceledi. Genç futbolcu tarafından imzalanan bu türden ikinci büyük anlaşmadır. Şimdiye kadar, tek bir spor giyim markası, imajını 2 milyondan fazla avro karşılığında kullanmaya ikna etmeyi başardı. 8 yaşından beri onu gördüğünüz aynı.

}catch(e){_._DumpException(e)} try{ _.Tc=!_.x||_.zb(9);_.Uc=!_.x||_.zb(9);_.Vc=_.x&&!_.xb("9");_.Wc=function(){if(!_.l.addEventListener||!Object.defineProperty)return!1;var a=!1,c=Object.defineProperty({},"passive",{get:function(){a=!0}});try{_.l.addEventListener("test",_.wa,c),_.l.removeEventListener("test",_.wa,c)}catch(d){}return a}(); var Xc;Xc=function(a){return _.ib?"webkit"+a:_.eb?"o"+a.toLowerCase():a.toLowerCase()};_.Yc=Xc("AnimationEnd");_.Zc=Xc("TransitionEnd"); }catch(e){_._DumpException(e)} try{ var $c=window.document.querySelector(".gb_8 .gb_b");$c&&_.Sc(_.Hc,$c,"click"); }catch(e){_._DumpException(e)} try{ _.ad=function(a,c){var d=Array.prototype.slice.call(arguments,1);return function(){var c=d.slice();c.push.apply(c,arguments);return a.apply(this,c)}};_.bd=function(a,c){return 0==a.lastIndexOf(c,0)}; }catch(e){_._DumpException(e)} try{ var cd,dd,gd,id,jd,kd,ld,md,nd,od,sd;cd=null;dd=/^[\w+/_-]+[=]{0,2}$/;_.ed=function(){if(null===cd)a:{var a=_.l.document;if((a=a.querySelector&&a.querySelector("script[nonce]"))&&(a=a.nonce||a.getAttribute("nonce"))&&dd.test(a)){cd=a;break a}cd=""}return cd};_.fd=function(a){var c=_.ya(a);return"array"==c||"object"==c&&"number"==typeof a.length};_.hd=function(a){var c=a.length;if(0/g;ld=/"/g;md=/'/g;nd=/\x00/g; od=/[\x00&<>"']/;_.pd=function(a){if(!od.test(a))return a;-1!=a.indexOf("&")&&(a=a.replace(id,"&"));-1!=a.indexOf("<")&&(a=a.replace(jd,"<"));-1!=a.indexOf(">")&&(a=a.replace(kd,">"));-1!=a.indexOf('"')&&(a=a.replace(ld,"""));-1!=a.indexOf("'")&&(a=a.replace(md,"'"));-1!=a.indexOf("\x00")&&(a=a.replace(nd,"�"));return a};_.qd=function(a,c,d){for(var e in a)c.call(d,a[e],e,a)};_.rd=function(a){var c=[],d=0,e;for(e in a)c[d++]=a[e];return c};sd=!_.x||_.zb(9); _.td=!_.hb&&!_.x||_.x&&_.zb(9)||_.hb&&_.xb("1.9.1");_.ud=_.x&&!_.xb("9");_.vd=_.x||_.eb||_.ib; _.xd=function(){this.b="";this.f=_.wd};_.xd.prototype.Lb=!0;_.wd={};_.xd.prototype.vb=function(){return this.b};_.yd=function(a){var c=new _.xd;c.b=a;return c};_.yd("");var zd;_.Ad=function(){this.f="";this.j=zd};_.Ad.prototype.Lb=!0;_.Ad.prototype.vb=function(){return this.f};_.Ad.prototype.ve=!0;_.Ad.prototype.b=function(){return 1};_.Bd=function(a){if(a instanceof _.Ad&&a.constructor===_.Ad&&a.j===zd)return a.f;_.ya(a);return"type_error:TrustedResourceUrl"};zd={};_.Cd=function(a){var c=new _.Ad;c.f=a;return c}; var Dd;_.Ed=function(){this.f="";this.j=Dd};_.Ed.prototype.Lb=!0;_.Ed.prototype.vb=function(){return this.f};_.Ed.prototype.ve=!0;_.Ed.prototype.b=function(){return 1};_.Fd=function(a){if(a instanceof _.Ed&&a.constructor===_.Ed&&a.j===Dd)return a.f;_.ya(a);return"type_error:SafeUrl"};_.Gd=/^(?:(?:https?|mailto|ftp):|[^:/?#]*(?:[/?#]|$))/i;_.Id=function(a){if(a instanceof _.Ed)return a;a="object"==typeof a&&a.Lb?a.vb():String(a);_.Gd.test(a)||(a="about:invalid#zClosurez");return _.Hd(a)};Dd={}; _.Hd=function(a){var c=new _.Ed;c.f=a;return c};_.Hd("about:blank"); _.Kd=function(){this.b="";this.f=_.Jd};_.Kd.prototype.Lb=!0;_.Jd={};_.Kd.prototype.vb=function(){return this.b};_.Ld=function(a){var c=new _.Kd;c.b=a;return c};_.Md=_.Ld("");_.Od=function(){this.f="";this.o=_.Nd;this.j=null};_.Od.prototype.ve=!0;_.Od.prototype.b=function(){return this.j};_.Od.prototype.Lb=!0;_.Od.prototype.vb=function(){return this.f};_.Nd={};_.Pd=function(a,c){var d=new _.Od;d.f=a;d.j=c;return d};_.Pd("",0);_.Qd=_.Pd("",0);_.Rd=_.Pd("
",0); _.Sd=function(a){var c=!1,d;return function(){c||(d=a(),c=!0);return d}}(function(){var a=window.document.createElement("div");a.innerHTML="

";var c=a.firstChild.firstChild;a.innerHTML="";return!c.parentElement});_.Td=function(a,c){a.src=_.Bd(c);(c=_.ed())&&a.setAttribute("nonce",c)}; var Zd,ce,de,ke,le,ee;_.Wd=function(a){return a?new _.Ud(_.Vd(a)):gd||(gd=new _.Ud)};_.Xd=function(a,c){return _.n(c)?a.getElementById(c):c};_.Yd=function(a,c){return(c||window.document).getElementsByTagName(String(a))};_.$d=function(a,c){_.qd(c,function(c,e){c&&"object"==typeof c&&c.Lb&&(c=c.vb());"style"==e?a.style.cssText=c:"class"==e?a.className=c:"for"==e?a.htmlFor=c:Zd.hasOwnProperty(e)?a.setAttribute(Zd[e],c):_.bd(e,"aria-")||_.bd(e,"data-")?a.setAttribute(e,c):a[e]=c})}; Zd={cellpadding:"cellPadding",cellspacing:"cellSpacing",colspan:"colSpan",frameborder:"frameBorder",height:"height",maxlength:"maxLength",nonce:"nonce",role:"role",rowspan:"rowSpan",type:"type",usemap:"useMap",valign:"vAlign",width:"width"};_.be=function(a){return a?_.ae(a):window};_.ae=function(a){return a.parentWindow||a.defaultView};_.M=function(a,c,d){return ce(window.document,arguments)}; ce=function(a,c){var d=String(c[0]),e=c[1];if(!sd&&e&&(e.name||e.type)){d=["<",d];e.name&&d.push(' name="',_.pd(e.name),'"');if(e.type){d.push(' type="',_.pd(e.type),'"');var f={};_.Va(f,e);delete f.type;e=f}d.push(">");d=d.join("")}d=a.createElement(d);e&&(_.n(e)?d.className=e:_.r(e)?d.className=e.join(" "):_.$d(d,e));2=a.keyCode)a.keyCode=-1}catch(c){}}; var Ce;_.ze="closure_listenable_"+(1E6*Math.random()|0);_.Ae=function(a){return!(!a||!a[_.ze])};Ce=0;var De;De=function(a,c,d,e,f){this.listener=a;this.b=null;this.src=c;this.type=d;this.capture=!!e;this.Fd=f;this.key=++Ce;this.Oc=this.vd=!1};_.Ee=function(a){a.Oc=!0;a.listener=null;a.b=null;a.src=null;a.Fd=null};_.Fe=function(a){this.src=a;this.b={};this.f=0};_.Fe.prototype.add=function(a,c,d,e,f){var g=a.toString();a=this.b[g];a||(a=this.b[g]=[],this.f++);var h=Ge(a,c,e,f);-1d.keyCode||void 0!=d.returnValue)){a:{var f=!1;if(0==d.keyCode)try{d.keyCode=-1;break a}catch(h){f=!0}if(f||void 0==d.returnValue)d.returnValue=!0}d=[];for(f=c.b;f;f=f.parentNode)d.push(f);a=a.type;for(f=d.length-1;!c.f&&0<=f;f--){c.b=d[f];var g=Ve(d[f],a,!0,c);e=e&&g}for(f=0;!c.f&&f>>0);_.Me=function(a){if(_.za(a))return a;a[We]||(a[We]=function(c){return a.handleEvent(c)});return a[We]};

}catch(e){_._DumpException(e)} try{ _.Xe=function(a,c,d){return 2>=arguments.length?Array.prototype.slice.call(a,c):Array.prototype.slice.call(a,c,d)};_.P=function(){_.G.call(this);this.Kb=new _.Fe(this);this.tg=this;this.Ie=null};_.v(_.P,_.G);_.P.prototype[_.ze]=!0;_.k=_.P.prototype;_.k.Vc=function(){return this.Ie};_.k.Cc=function(a){this.Ie=a};_.k.addEventListener=function(a,c,d,e){_.O(this,a,c,d,e)};_.k.removeEventListener=function(a,c,d,e){_.Se(this,a,c,d,e)}; _.k.dispatchEvent=function(a){var c,d=this.Vc();if(d)for(c=[];d;d=d.Vc())c.push(d);d=this.tg;var e=a.type||a;if(_.n(a))a=new _.we(a,d);else if(a instanceof _.we)a.target=a.target||d;else{var f=a;a=new _.we(e,d);_.Va(a,f)}f=!0;if(c)for(var g=c.length-1;!a.f&&0<=g;g--){var h=a.b=c[g];f=h.Gc(e,!0,a)&&f}a.f||(h=a.b=d,f=h.Gc(e,!0,a)&&f,a.f||(f=h.Gc(e,!1,a)&&f));if(c)for(g=0;!a.f&&ga.f&&(a.f++,c.next=a.b,a.b=c)}; var cf=function(a){_.l.setTimeout(function(){throw a;},0)},df,ef=function(){var a=_.l.MessageChannel;"undefined"===typeof a&&"undefined"!==typeof window&&window.postMessage&&window.addEventListener&&!_.w("Presto")&&(a=function(){var a=window.document.createElement("IFRAME");a.style.display="none";a.src="";window.document.documentElement.appendChild(a);var c=a.contentWindow;a=c.document;a.open();a.write("");a.close();var d="callImmediate"+Math.random(),e="file:"==c.location.protocol?"*":c.location.protocol+ "//"+c.location.host;a=(0,_.u)(function(a){if(("*"==e||a.origin==e)&&a.data==d)this.port1.onmessage()},this);c.addEventListener("message",a,!1);this.port1={};this.port2={postMessage:function(){c.postMessage(d,e)}}});if("undefined"!==typeof a&&!_.Wa()){var c=new a,d={},e=d;c.port1.onmessage=function(){if(_.ua(d.next)){d=d.next;var a=d.Xe;d.Xe=null;a()}};return function(a){e.next={Xe:a};e=e.next;c.port2.postMessage(0)}}return"undefined"!==typeof window.document&&"onreadystatechange"in window.document.createElement("SCRIPT")? function(a){var c=window.document.createElement("SCRIPT");c.onreadystatechange=function(){c.onreadystatechange=null;c.parentNode.removeChild(c);c=null;a();a=null};window.document.documentElement.appendChild(c)}:function(a){_.l.setTimeout(a,0)}}; var ff=function(){this.f=this.b=null},hf=new af(function(){return new gf},function(a){a.reset()});ff.prototype.add=function(a,c){var d=hf.get();d.set(a,c);this.f?this.f.next=d:this.b=d;this.f=d};ff.prototype.remove=function(){var a=null;this.b&&(a=this.b,this.b=this.b.next,this.b||(this.f=null),a.next=null);return a};var gf=function(){this.next=this.scope=this.b=null};gf.prototype.set=function(a,c){this.b=a;this.scope=c;this.next=null};gf.prototype.reset=function(){this.next=this.scope=this.b=null}; var nf=function(a,c){jf||kf();lf||(jf(),lf=!0);mf.add(a,c)},jf,kf=function(){if(_.l.Promise&&_.l.Promise.resolve){var a=_.l.Promise.resolve(void 0);jf=function(){a.then(of)}}else jf=function(){var a=of;!_.za(_.l.setImmediate)||_.l.Window&&_.l.Window.prototype&&!_.w("Edge")&&_.l.Window.prototype.setImmediate==_.l.setImmediate?(df||(df=ef()),df(a)):_.l.setImmediate(a)}},lf=!1,mf=new ff,of=function(){for(var a;a=mf.remove();){try{a.b.call(a.scope)}catch(c){cf(c)}bf(hf,a)}lf=!1}; _.pf=function(a){a.prototype.$goog_Thenable=!0};_.qf=function(a){if(!a)return!1;try{return!!a.$goog_Thenable}catch(c){return!1}};var tf,yf,Cf,Af,Ff,Ef,Gf;_.sf=function(a,c){this.b=0;this.B=void 0;this.o=this.f=this.j=null;this.A=this.w=!1;if(a!=_.wa)try{var d=this;a.call(c,function(a){rf(d,2,a)},function(a){rf(d,3,a)})}catch(e){rf(this,3,e)}};tf=function(){this.next=this.context=this.f=this.j=this.b=null;this.o=!1};tf.prototype.reset=function(){this.context=this.f=this.j=this.b=null;this.o=!1};var uf=new af(function(){return new tf},function(a){a.reset()}),vf=function(a,c,d){var e=uf.get();e.j=a;e.f=c;e.context=d;return e}; _.sf.prototype.then=function(a,c,d){return _.wf(this,_.za(a)?a:null,_.za(c)?c:null,d)};_.pf(_.sf);_.sf.prototype.cancel=function(a){0==this.b&&nf(function(){var c=new _.xf(a);yf(this,c)},this)};yf=function(a,c){if(0==a.b)if(a.j){var d=a.j;if(d.f){for(var e=0,f=null,g=null,h=d.f;h&&(h.o||(e++,h.b==a&&(f=h),!(f&&1=a||96<=a&&106>=a||65<=a&&90>=a||(_.ib||_.fb)&&0==a)return!0;switch(a){case 32:case 43:case 63:case 64:case 107:case 109:case 110:case 111:case 186:case 59:case 189:case 187:case 61:case 188:case 190:case 191:case 192:case 222:case 219:case 220:case 221:case 163:return!0;default:return!1}};_.kg=function(a){if(_.hb)a=mg(a);else if(_.jb&&_.ib)switch(a){case 93:a=91}return a}; mg=function(a){switch(a){case 61:return 187;case 59:return 186;case 173:return 189;case 224:return 91;case 0:return 224;default:return a}}; var pg;_.og=function(a,c,d){if(_.n(c))(c=_.ng(a,c))&&(a.style[c]=d);else for(var e in c){d=a;var f=c[e],g=_.ng(d,e);g&&(d.style[g]=f)}};pg={};_.ng=function(a,c){var d=pg[c];if(!d){var e=_.$f(c);d=e;void 0===a.style[e]&&(e=(_.ib?"Webkit":_.hb?"Moz":_.x?"ms":_.eb?"O":null)+ag(e),void 0!==a.style[e]&&(d=e));pg[c]=d}return d};_.qg=function(a,c){var d=_.Vd(a);return d.defaultView&&d.defaultView.getComputedStyle&&(a=d.defaultView.getComputedStyle(a,null))?a[c]||a.getPropertyValue(c)||"":""}; _.rg=function(a,c){return _.qg(a,c)||(a.currentStyle?a.currentStyle[c]:null)||a.style&&a.style[c]};_.tg=function(a,c,d){if(c instanceof _.Rf){var e=c.x;c=c.b}else e=c,c=d;a.style.left=_.sg(e,!1);a.style.top=_.sg(c,!1)};_.ug=function(a){a=a?_.Vd(a):window.document;return!_.x||_.zb(9)||_.Vf(_.Wd(a).b)?a.documentElement:a.body}; _.vg=function(a){try{var c=a.getBoundingClientRect()}catch(d){return{left:0,top:0,right:0,bottom:0}}_.x&&a.ownerDocument.body&&(a=a.ownerDocument,c.left-=a.documentElement.clientLeft+a.body.clientLeft,c.top-=a.documentElement.clientTop+a.body.clientTop);return c};_.wg=function(a){var c=_.Vd(a),d=new _.Rf(0,0),e=_.ug(c);if(a==e)return d;a=_.vg(a);c=_.Yf(_.Wd(c).b);d.x=a.left+c.x;d.b=a.top+c.b;return d}; _.xg=function(a,c,d){if(c instanceof _.Sf)d=c.height,c=c.width;else if(void 0==d)throw Error("w");a.style.width=_.sg(c,!0);a.style.height=_.sg(d,!0)};_.sg=function(a,c){"number"==typeof a&&(a=(c?Math.round(a):a)+"px");return a};_.zg=function(a){var c=_.yg;if("none"!=_.rg(a,"display"))return c(a);var d=a.style,e=d.display,f=d.visibility,g=d.position;d.visibility="hidden";d.position="absolute";d.display="inline";a=c(a);d.display=e;d.position=g;d.visibility=f;return a}; _.yg=function(a){var c=a.offsetWidth,d=a.offsetHeight,e=_.ib&&!c&&!d;return _.ua(c)&&!e||!a.getBoundingClientRect?new _.Sf(c,d):(a=_.vg(a),new _.Sf(a.right-a.left,a.bottom-a.top))};_.Ag=function(a,c){a.style.display=c?"":"none"};_.Bg=_.hb?"MozUserSelect":_.ib||_.fb?"WebkitUserSelect":null;

}catch(e){_._DumpException(e)} try{ var Cg,Eg;Cg=function(a,c,d,e){Array.prototype.splice.apply(a,_.Xe(arguments,1))};_.Dg=function(a){return null==a?"":String(a)};Eg=function(a,c){return null!==a&&c in a?a[c]:void 0};_.Fg=function(){};_.xa(_.Fg);_.Fg.prototype.b=0;_.Gg=function(a){return":"+(a.b++).toString(36)};var Hg,Kg,Lg;_.R=function(a){_.P.call(this);this.j=a||_.Wd();this.$=Hg;this.W=null;this.Fa=!1;this.b=null;this.L=void 0;this.D=this.A=this.f=this.w=null;this.va=!1};_.v(_.R,_.P);_.R.prototype.Da=_.Fg.ma();Hg=null;_.Ig=function(a){return a.W||(a.W=_.Gg(a.Da))};_.R.prototype.F=function(){return this.b};_.Jg=function(a){a.L||(a.L=new _.eg(a));return a.L}; Kg=function(a,c){if(a==c)throw Error("x");var d;if(d=c&&a.f&&a.W){d=a.f;var e=a.W;d=d.D&&e?Eg(d.D,e)||null:null}if(d&&a.f!=c)throw Error("x");a.f=c;_.R.H.Cc.call(a,c)};_.R.prototype.Cc=function(a){if(this.f&&this.f!=a)throw Error("y");_.R.H.Cc.call(this,a)};_.R.prototype.vc=function(){this.b=this.j.createElement("DIV")};_.R.prototype.kb=function(a){Lg(this,a)};Lg=function(a,c,d){if(a.Fa)throw Error("z");a.b||a.vc();c?c.insertBefore(a.b,d||null):a.j.b.body.appendChild(a.b);a.f&&!a.f.Fa||a.Ba()}; _.Mg=function(a,c){if(a.Fa)throw Error("z");if(c){a.va=!0;var d=_.Vd(c);a.j&&a.j.b==d||(a.j=_.Wd(c));a.hc(c);a.Ba()}else throw Error("A");};_.k=_.R.prototype;_.k.hc=function(a){this.b=a};_.k.Ba=function(){this.Fa=!0;_.Ng(this,function(a){!a.Fa&&a.F()&&a.Ba()})};_.k.Qa=function(){_.Ng(this,function(a){a.Fa&&a.Qa()});this.L&&_.ig(this.L);this.Fa=!1}; _.k.O=function(){this.Fa&&this.Qa();this.L&&(this.L.ka(),delete this.L);_.Ng(this,function(a){a.ka()});!this.va&&this.b&&_.he(this.b);this.f=this.w=this.b=this.D=this.A=null;_.R.H.O.call(this)}; _.k.nc=function(a,c,d){if(a.Fa&&(d||!this.Fa))throw Error("z");if(0>c||c>_.Og(this))throw Error("B");this.D&&this.A||(this.D={},this.A=[]);if(a.f==this){var e=_.Ig(a);this.D[e]=a;_.te(this.A,a)}else{e=this.D;var f=_.Ig(a);if(null!==e&&f in e)throw Error("e`"+f);e[f]=a}Kg(a,this);Cg(this.A,c,0,a);a.Fa&&this.Fa&&a.f==this?(d=this.b,c=d.childNodes[c]||null,c!=a.F()&&d.insertBefore(a.F(),c)):d?(this.b||this.vc(),c=_.Pg(this,c+1),Lg(a,this.b,c?c.b:null)):this.Fa&&!a.Fa&&a.b&&a.b.parentNode&&1==a.b.parentNode.nodeType&& a.Ba()};_.Og=function(a){return a.A?a.A.length:0};_.Pg=function(a,c){return a.A?a.A[c]||null:null};_.Ng=function(a,c,d){a.A&&(0,_.Ha)(a.A,c,d)};_.R.prototype.removeChild=function(a,c){if(a){var d=_.n(a)?a:_.Ig(a);a=this.D&&d?Eg(this.D,d)||null:null;if(d&&a){var e=this.D;d in e&&delete e[d];_.te(this.A,a);c&&(a.Qa(),a.b&&_.he(a.b));Kg(a,null)}}if(!a)throw Error("C");return a};

}catch(e){_._DumpException(e)} try{ var Rg;_.Qg=function(a,c){var d=a.length-c.length;return 0<=d&&a.indexOf(c,d)==d};Rg=function(a){if(a.classList)return a.classList;a=a.className;return _.n(a)&&a.match(/\S+/g)||[]};_.S=function(a,c){return a.classList?a.classList.contains(c):_.Ma(Rg(a),c)};_.T=function(a,c){a.classList?a.classList.add(c):_.S(a,c)||(a.className+=0a}; _.fh=function(a){var c;if((c="A"==a.tagName||"INPUT"==a.tagName||"TEXTAREA"==a.tagName||"SELECT"==a.tagName||"BUTTON"==a.tagName?!a.disabled&&(!dh(a)||eh(a)):dh(a)&&eh(a))&&_.x){var d;!_.za(a.getBoundingClientRect)||_.x&&null==a.parentElement?d={height:a.offsetHeight,width:a.offsetWidth}:d=a.getBoundingClientRect();a=null!=d&&0d||c)e=!0,d--;var f=a.length-d;if(e!=!_.S(this.Da,"gb_8a")||f!=this.R.children){_.V(this.Da,"gb_8a",!e);if(e)for(;this.R.firstChild;)this.R.removeChild(this.R.firstChild);Ui(this,a,d);e?this.$.j(window.document.body,Ii,this.Cb,!0,this):this.$.Ha(window.document.body,Ii,this.Cb,!1,this)}}}; var Ui=function(a,c,d){c=(0,_.Ia)(c,function(a){return _.S(a,"gb_Ue")?(Vi(this,a),!1):!0},a);for(var e=0;e=d?Vi(a,f):_.U(f,"gb_8a")}},Vi=function(a,c){_.T(c,"gb_8a");var d=_.fe("LI");_.Sg(d,["gb_Ae","gb_wc","gb_Cc"]);_.Jh(d,!0);_.Xg(a.$,d,Si(c));var e=_.M("A","gb_zc");d.appendChild(e);var f=_.M("SPAN","gb_Ac");e.appendChild(f);e=c.b?c.getAttribute("aria-label"):c.title;_.je(f,e);e=!1;_.S(c,"gb_Nf")&&(e=!0);var g,h=c.children[0];e?g=h.children[0].children[0].src:c.b?g="https://www.gstatic.com/images/icons/material/system/1x/search_black_24dp.png": g=h.src;a.w=_.M("IMG");_.Sg(a.w,["gb_Bc","gb_Be"]);a.w.setAttribute("src",g);f.parentNode&&f.parentNode.insertBefore(a.w,f);a.R.appendChild(d)};X.prototype.Cb=function(a){!_.S(this.S,"gb_8a")&&a.target instanceof window.Node&&("keydown"==a.type?27==a.keyCode&&(a.preventDefault(),a.stopPropagation(),_.T(this.S,"gb_8a"),this.F().focus()):_.ie(this.S,a.target)||("touchstart"==a.type&&(a.preventDefault(),a.stopPropagation()),_.T(this.S,"gb_8a")))}; X.prototype.Pb=function(){Hi(this,this.D.b);this.b&&_.Wi(this,this.b.Ob(),!1);this.dispatchEvent("ffc")};_.Wi=function(a,c,d){a.b&&(ri(a.b)&&(c=!1),a=window.document.body,_.V(a,"gb_we",c),_.V(a,"gb_ve",d))};X.prototype.Rb=function(){_.Wi(this,!0,!0)};X.prototype.Qb=function(){_.Wi(this,!1,!0)};X.prototype.Sb=function(){var a=this.b.b;ri(this.b)?_.Q("gb_re",void 0).appendChild(a):this.j.appendChild(a)};_.Pi=function(a){return!!a.b&&(a.va?_.S(a.A,"gb_fe"):a.A.parentNode!=a.o)}; X.prototype.J=function(a){var c=!1;switch(a){case "back":this.V=!0;ti(this.b);si(this.b,"back");c=!0;break;case "close":this.V=!0;ti(this.b);si(this.b,"close");c=!0;break;case "default":this.V=!1;Oi(this,this.D.b)||this.Vb?(this.b&&!this.b.sa("menu")&&(ti(this.b),si(this.b,"menu")),c=!0):(this.b&&this.b.sa("back")&&ti(this.b),this.b&&this.b.sa("menu")?(a=this.b,a.close(),_.T(a.F(),"gb_8a"),ui(a.A)&&_.U(a.F(),"gb_mc")):(a=_.Q("gb_ic",this.j))&&_.T(a,"gb_8a"),c=!1);break;case "none":this.V=!0,ti(this.b), c=!1}null!=this.B&&_.V(this.B,"gb_Je",c)};var Oi=function(a,c){var d="gb_Wa"==c;c="gb_Rd"==c;var e=_.H(_.B(a.f,5),!1),f=_.H(_.B(a.f,2),!1);return!(_.H(_.B(a.f,10),!1)||a.ya)&&f&&(d||c&&(e||a.N))};X.prototype.getHeight=function(){return this.j.offsetHeight};_.Ri=function(a){var c=a.getHeight()+"px";a.lb!=c&&(a.lb=c,a.Eb&&(a.Eb.style.height=c),a.dispatchEvent("resize"))};X.prototype.Xb=function(){this.P&&_.Ri(this)}; X.prototype.Va=function(){if(!this.P){var a=_.fe("DIV");_.Sg(a,["gb_Ud","gb_je"]);Xi(a,Ki(this));a.style.backgroundColor=this.Oa();this.M.push(a);var c=this.o;c.parentNode&&c.parentNode.insertBefore(a,c.nextSibling);this.P=a}return this.P};X.prototype.Zb=function(){_.he(this.P);this.P=null;_.Ri(this)};_.Yi=function(a,c){a.o&&a.o.appendChild(c)};X.prototype.Wd=function(a){for(var c=0;cc)throw Error("Q");a.nb=c},Ni=function(a){null!=a.B&&("gb_Wa"==a.D.b?_.og(a.B,"min-width",""):null!=a.nb&&_.og(a.B,"min-width",a.nb+"px"))};X.prototype.Ga=function(a){_.V(_.Q("gb_bc",this.o),"gb_8a",!a)}; var Ji=function(a,c){a.G&&(null!=a.B&&_.V(a.B,"gb_6d",c),null!=a.T&&_.V(a.T,"gb_8a",c||!a.N))};X.prototype.Rc=function(a){if(a){var c=_.Q("gb_Aa");null!=c&&_.vh(c,a);_.K.ma().j.then(function(c){c.Yf(a)})}}; var Zi;var $i=_.Q("gb_Va"); if(null==$i)Zi=null;else{var aj=_.F(_.xc,xh,6)||new xh,bj=new X($i,aj,_.L,_.Q("gb_Od"));_.p("gbar.P",X,void 0);X.prototype.pa=X.prototype.getHeight;X.prototype.pb=X.prototype.tj;X.prototype.pc=X.prototype.Wd;X.prototype.pd=X.prototype.Sc;X.prototype.pe=X.prototype.Va;X.prototype.pf=X.prototype.Xb;X.prototype.pg=X.prototype.Zb;X.prototype.ph=X.prototype.dh;X.prototype.pi=X.prototype.ha;X.prototype.pj=X.prototype.Tc;X.prototype.pk=X.prototype.Ga;X.prototype.pl=X.prototype.Rc;X.prototype.pm=X.prototype.J; X.prototype.pn=X.prototype.Oa;X.prototype.po=X.prototype.sj;_.Ye(_.K.ma().f,bj);Zi=bj}_.Y=Zi;

}catch(e){_._DumpException(e)} try{ var cj=window.document.querySelector(".gb_gb .gb_b");cj&&_.Sc(_.Hc,cj,"click"); }catch(e){_._DumpException(e)} try{ (function(){for(var a=window.document.querySelectorAll(".gb_ec"),c=0;c

Google apps
Main menu

Şirkette para yok. PSG, ona yılda 17,5 milyon avroluk bir maaş ödüyor . Buna paralel olarak aile, “KM” oyunculuğunun baş harfleri ile birlikte satılması gibi küçük çaplı operasyonlarda çalışmaktadır. İki ay içinde, zaten 2.000 var. Diğer ürünlere genişletmeyi umdukları bu operasyon, diğer aracılar olmaksızın, doğrudan Mbappé ailesinin istediği şeye uyum sağlayan bir model olarak yönetilmelerine olanak tanır.

Google apps
Main menu

“O, örnek bir çocuktur, yaşadığı dönem için şaşırtıcı bir sorumluluk duygusu vardır,” diyor ilk ciddi romantizminin münhasırlığına sahip olma konusunda hiçbir yanılsamaya sahip olmayan “Closer” Laurence Pieau adlı kalp dergisi yöneticisi ağlarında 20 milyondan fazla takipçisine kendini iletecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here